Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή για την αγορά προϊόντων γίνεται σε ευρώ.

Διατίθενται τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:

α. Με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Η πληρωμή για την αγορά προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή προπληρωμένη κάρτα των Ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Με τη χρεωστική και την πιστωτική κάρτα η εξόφληση γίνεται εφάπαξ.

β. Με Τραπεζική Πληρωμή: Ο πελάτης μπορεί να καταθέσει τα χρήματα σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας, που παρέχονται σε αυτόν κατά τη διαδικασία της επιλογής του τρόπου πληρωμής, όταν θέτει την παραγγελία του. Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ιστοχώρων των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας, είτε με κατάθεση στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών. Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία γίνεται αποδεκτή από εμάς και ο πελάτης λαμβάνει αντίστοιχο επιβεβαιωτικό μήνυμα, αμέσως μόλις επιβεβαιώσουμε την πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας μας με το αντίτιμο της αγοράς των παραγγελθέντων προϊόντων. Μετά την κατάθεση ο πελάτης υποχρεούται να στέλνει το αποδεικτικό κατάθεσης και τον αριθμό παραγγελίας .

γ. Με αντικαταβολή, ήτοι εξόφληση με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας, όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη: Εάν ο πελάτης επιλέξει την αποστολή του προϊόντος με αντικαταβολή, τότε το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που θα επιλέξει ο ίδιος και η καταβολή του αντιτίμου της αγοράς από τον πελάτη γίνεται στον εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας μας, που έχει αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση του προϊόντος. Ο πελάτης οφείλει να επιδείξει στο πρόσωπο που θα παραδώσει το προϊόν την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητά του.

Επισημαίνεται ότι η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και είναι δεκτή για ποσά έως 500€, ενώ αποκλείεται για μεγαλύτερα ποσά. Σε περίπτωση τιμολογίου η αντικαταβολή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των 500€ καθαρή αξία άνευ ΦΠΑ.

δ. Με Paypal: To www.barista.gr συνεργάζεται για πληρωμές με το paypal, επιλέξτε το paypal αν έχετε υπόλοιπο στον λογαριασμό σας στο paypal και κάντε εύκολα και γρήγορα μεταφορά χρημάτων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται, δεν αποθηκεύει και δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων του πελάτη, που συντελείται από τις Τράπεζες, τους διαδικτυακούς τόπους μέσω των οποίων πραγματοποιείται η καταβολή του αντιτίμου των αγορών.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών του και των άλλων τραπεζικών του στοιχείων. Τεκμαίρεται ότι οποιαδήποτε καταβολή ποσού για την αγορά και πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων γίνεται από το νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.

Η εταιρεία μας εκδίδει το σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο ή απόδειξη) για κάθε παραγγελία, το οποίο είτε θα συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, που θα αποσταλεί στον πελάτη, είτε θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον πελάτη.

Σημειωτέων ότι η ολοκλήρωση της παραγγελίας, η οποία προϋποθέτει τόσο την επιλογή συγκεκριμένου/ων προϊόντος/ων όσο και την επιλογή συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής από τους ως άνω αναφερόμενους, συνεπάγεται την οικονομική δέσμευση του πελάτη και την υποχρέωση πληρωμής. Για το λόγο αυτό, το πεδίο με την ένδειξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» φέρει ευανάγνωστη σήμανση που αναγράφει τις λέξεις «παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής».

X